Tilsette

Våre tilsette


Sondre Johannes Orrestad


Krinssekretær


Sondre er 29 år gamal og kjem frå Sogndalsdalen.

Han og familien flytta heim til Sogndal sommaren 2017, han har dei siste åra budd i Bergen der han tok utdanning og arbeid som lærar.


Kontaktinformasjon:

E-post: s.orrestad@imf.no

Telefon: 482 89 762


Gudmund Furnes


Styreleiar i Krinsstyret og Forkynnar


Gudmund er styreleirar i Krinsstyret for Sogn og Fjordane Indremisjon og er i tillegg  tilsett i 20% stilling som forkynnar i krinsen.

Gudmund bur i Bygstad saman med kona.


Kontaktinformasjon:

E-post: gudfurn@hotmail.com

Telefon: 979 92 826

Sogn og Fjordane Indremisjon


Sogn og Fjordane Indremisjon har til føremål å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.

Besøk oss gjerne på facebook.

Kontakt oss

Fjørevegen 10

6856 Sogndal

Postboks 415

6853 Sogndal

+47 482 89 762

Sogn og Fjordane Indremisjon er tilslutta Indremisjonsforbundet

Våre kontortider


På vårt kontor i Sogndal held krinssekretæren til. Kontortidene vil variere mtp. at krinssekretæren også reiser til ulike stadar i krinsen. Ta kontakt per e-post dersom du vil avtale eit møte.


Nokre kjernetider for drop-in besøk.

Tysdag: 09:00 to 14:00

Torsdag: 09:00 to 14:00