Tidlegare krinsstyre

Krinsstyre

Krinsstyret i Sogn og Fjordane Indremisjon er vald av Årsmøtet, som er Sogn og Fjordane Indremisjon si høgste myndighet.


Krinsstyret arbeidar i tråd med lovene for Sogn og Fjordane Indremisjon, sjå §5 og §6 i lovene våre her.Krinsstyret for perioden 2017-2018 består av:


Gudmund Furnes, styreleiar - vald Årsmøtet 2017


Joar Aarnes, nestleiar - vald Årsmøtet 2017


Tone Rusken, styremedlem - vald Årsmøtet 2016


Rune Nordbotten, styremedlem - vald Årsmøtet 2017


Bodil Brennesvik, styremedlem - vald Årsmøtet 2016


Ole Inge Skagen, styremedlem - vald Årsmøtet 2016


Jan Henry Tverberg, styremedlem - vald Årsmøtet 2017


Ottar Husum, 1.vara - vald Årsmøtet 2017

Sogn og Fjordane Indremisjon


Sogn og Fjordane Indremisjon har til føremål å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.

Besøk oss gjerne på facebook.

Kontakt oss

Fjørevegen 10

6856 Sogndal

Postboks 415

6853 Sogndal

+47 482 89 762

Sogn og Fjordane Indremisjon er tilslutta Indremisjonsforbundet

Våre kontortider


På vårt kontor i Sogndal held krinssekretæren til. Kontortidene vil variere mtp. at krinssekretæren også reiser til ulike stadar i krinsen. Ta kontakt per e-post dersom du vil avtale eit møte.


Nokre kjernetider for drop-in besøk.

Tysdag: 09:00 to 14:00

Torsdag: 09:00 to 14:00