Krinsstyre

Krinsstyret

Krinsstyret i Sogn og Fjordane Indremisjon er vald av Årsmøtet, som er Sogn og Fjordane Indremisjon si høgste myndighet.


Krinsstyret arbeidar i tråd med lovene for Sogn og Fjordane Indremisjon, sjå §5 og §6 i lovene våre her.Krinsstyret for perioden 2019-2020 består av:


Gudmund Furnes, styreleiar - vald ved Årsmøtet i 2019


Joar Aarnes, nestleiar - vald ved Årsmøtet i 2019


Arnt Erik Nordheim, styremedlem - vald ved Årsmøtet i 2018


Odd Jarle Øvreås, styremedlem - vald ved Årsmøtet i 2018


Ole Inge Skagen, styremedlem - vald ved Årsmøtet i 2018


Jostein Fauske, 1.vara - vald ved Årsmøtet i 2019


Sogn og Fjordane Indremisjon


Sogn og Fjordane Indremisjon har til føremål å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.

Kontakt oss

Granden 23
6856 Sogndal

Postboks 415

6853 Sogndal

+47 482 89 762

SFIndremisjon

Våre kontortider


På vårt kontor i Sogndal held krinssekretæren til. Kontortidene vil variere mtp. at krinssekretæren også reiser til ulike stadar i krinsen. Ta kontakt per e-post dersom du vil avtale eit møte.


Nokre kjernetider for drop-in besøk.

Tysdag: 09:00 to 14:00

Torsdag: 09:00 to 14:00

Sogn og Fjordane Indremisjon er tilslutta Indremisjonsforbundet