Skjema for fastgjevar

Fastgjevarskjema

Her finn du skjema for å bli fastgjevar til Sogn og Fjordane Indremisjon.


Fyll det ut og send det til Indremisjonsforbundet.


Du kan også ordne det digitalt ved å klikke her.


Sogn og Fjordane Indremisjon er ein non-profit organisasjon og er avhengig av gåveinntekter.


Alle gåver som blir gitt, går til vårt arbeid med å spre evangilet for unge og gamle i krinsen.


Dersom du ikkje ynskjer å bli fastgjevar, men kan tenke deg å gi ei gåve likevel kan du overføre denne til konto 3785.60.63624 eller Vipps 137504.


Takk for di gåve!


Sogn og Fjordane Indremisjon


Sogn og Fjordane Indremisjon har til føremål å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.

Kontakt oss

Granden 23
6856 Sogndal

Postboks 415

6853 Sogndal

+47 482 89 762

SFIndremisjon

Våre kontortider


På vårt kontor i Sogndal held krinssekretæren til. Kontortidene vil variere mtp. at krinssekretæren også reiser til ulike stadar i krinsen. Ta kontakt per e-post dersom du vil avtale eit møte.


Nokre kjernetider for drop-in besøk.

Tysdag: 09:00 to 14:00

Torsdag: 09:00 to 14:00

Sogn og Fjordane Indremisjon er tilslutta Indremisjonsforbundet