Skjema for fastgjevar

Fastgjevarskjema

Her finn du skjema for å bli fastgjevar til Sogn og Fjordane Indremisjon. Fyll det ut og send det til Indremisjonsforbundet.

Sogn og Fjordane Indremisjon er ein non-profit organisasjon og er avhengig av gåveinntekter.


Alle gåver som blir gitt, går til vårt arbeid med å spre evangilet for unge og gamle i krinsen.


Dersom du ikkje ynskjer å bli fastgjevar, men kan tenke deg å gi ei gåve likevel kan du overføre denne til konto 3785.60.63624


Takk for di gåve!

Sogn og Fjordane Indremisjon


Sogn og Fjordane Indremisjon har til føremål å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.

Besøk oss gjerne på facebook.

Kontakt oss

Fjørevegen 10

6856 Sogndal

Postboks 415

6853 Sogndal

+47 482 89 762

Sogn og Fjordane Indremisjon er tilslutta Indremisjonsforbundet

Våre kontortider


På vårt kontor i Sogndal held krinssekretæren til. Kontortidene vil variere mtp. at krinssekretæren også reiser til ulike stadar i krinsen. Ta kontakt per e-post dersom du vil avtale eit møte.


Nokre kjernetider for drop-in besøk.

Tysdag: 09:00 to 14:00

Torsdag: 09:00 to 14:00