Indremisjonsvarden

Indremisjonsvarden


Her finn du digitale versjonar av INDREMISJONSVARDEN

som er bladet

Sogn og Fjordane Indremisjon

sender ut til sine abonnentar 4 gonger i året.

Dersom du ynskjer å få tilsendt Indremisjonsvarden i posten kan du fylle ut kontaktskjema nedanfor. Det er gratis å motta bladet, men me er glade for alle gåver.


Oppgi fullt namn og fullstendig postadresse.

* Du kan også nytte dette skjemaet ved adresseendring eller oppseiing.

 
 
 
 


Sogn og Fjordane Indremisjon


Sogn og Fjordane Indremisjon har til føremål å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.

Kontakt oss

Granden 23
6856 Sogndal

Postboks 415

6853 Sogndal

+47 482 89 762

SFIndremisjon

Våre kontortider


På vårt kontor i Sogndal held krinssekretæren til. Kontortidene vil variere mtp. at krinssekretæren også reiser til ulike stadar i krinsen. Ta kontakt per e-post dersom du vil avtale eit møte.


Nokre kjernetider for drop-in besøk.

Tysdag: 09:00 to 14:00

Torsdag: 09:00 to 14:00

Sogn og Fjordane Indremisjon er tilslutta Indremisjonsforbundet