Tilsette

Våre tilsette

 

Sondre Johannes Orrestad

 

Krinssekretær

 

Sondre er 28 år gamal og kjem frå Sogndalsdalen.

Han og familien flytta heim til Sogndal sommaren 2017, han har dei siste åra budd i Bergen der han tok utdanning og arbeid som lærar.

 

Kontaktinformasjon:

E-post: s.orrestad@imf.no

Telefon: 482 89 762

 

Gudmund Furnes

 

Styreleiar i Krinsstyret og Forkynnar

 

Gudmund er styreleirar i Krinsstyret for Sogn og Fjordane Indremisjon og er i tillegg tilsett i 20% stilling som forkynnar i krinsen.

Gudmund bur i Bygstad saman med kona.

 

Kontaktinformasjon:

E-post: gudfurn@hotmail.com

Telefon: 979 92 826

 

Runhild Øvreås

 

Barne- og familiekonsulent, 40%

 

Runhild bur og arbeidar i Holmedal, ho har eit særskilt ansvar for barne- og ungdomsarbeidet i Holmedal, Bulandet og Værlandet. Saman med Bygstad Indremisjon og NLM Fjordane er ho også aktiv i konfirmantarbeidet foreiningane driv i Sunnfjord.

 

Kontaktinformasjon:

E-post: r.ovreas@imf.no

Telefon: 980 73 005

 

Ivar Kristian Berland

 

Områdearbeidar Bremanger, 20%

 

Ivar bur på Vigrestad, men er ei veke i månaden i Bremanger og omegn. Arbeidsoppgåvene er varierte, frå besøk hjå folk, foreiningar og lag til å tale på møter. Han har eit spesielt ansvar for klubbane våre i Bremanger og Kalvåg.

 

Kontaktinformasjon:

E-post: ivar.berland@hotmail.com

Telefon: 908 24 923

Sogn og Fjordane Indremisjon

 

Sogn og Fjordane Indremisjon har til føremål å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.

Besøk oss gjerne på facebook.

Kontakt oss

Fjørevegen 10

6856 Sogndal

Postboks 415

6853 Sogndal

+47 482 89 762

Sogn og Fjordane Indremisjon er tilslutta Indremisjonsforbundet

Våre kontortider

 

På vårt kontor i Sogndal held krinssekretæren til. Kontortidene vil variere mtp. at krinssekretæren også reiser til ulike stadar i krinsen. Ta kontakt per e-post dersom du vil avtale eit møte.

 

Nokre kjernetider for drop-in besøk.

Tysdag: 09:00 to 14:00

Torsdag: 09:00 to 14:00