Framside

 

Vi vil gjere Jesus kjend!

SOGN OG FJORDANE INDREMISJON

 

Sogn og Fjordane Indremisjon bygger sitt arbeid på Bibelen, Guds Ord, og den evangelisk lutherske vedkjenning. På dette grunnlag driv krinsen alt arbeidet sitt, og kallar og sender ut arbeidarane sine.

 

 

Årsmelding og innkalling til Årsmøte for 2017 er no tilgjengeleg under fana "dokument" i Indremisjonsvarden si utgåve for mai 2018.

 

Årsmøtet vil bli avvikla 1.-3.juni på Lyngmo Ungdomssenter, Hafslo.

Søndagen er me med Sogndal Indremisjonsforsamling på Storsamlinga kl.11.

Sjå meir frå Indremisjonsforbundet her

Leirstaden

 

Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.

 

 

Matteus 28.18-20

Sogn og Fjordane Indremisjon

 

Sogn og Fjordane Indremisjon har til føremål å fremja Guds rike og halde oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.

Besøk oss gjerne på facebook.

Kontakt oss

Fjørevegen 10

6856 Sogndal

Postboks 415

6853 Sogndal

+47 482 89 762

Sogn og Fjordane Indremisjon er tilslutta Indremisjonsforbundet

Våre kontortider

 

På vårt kontor i Sogndal held krinssekretæren til. Kontortidene vil variere mtp. at krinssekretæren også reiser til ulike stadar i krinsen. Ta kontakt per e-post dersom du vil avtale eit møte.

 

Nokre kjernetider for drop-in besøk.

Tysdag: 09:00 to 14:00

Torsdag: 09:00 to 14:00